VPN- uruchamianie aplikacji po zainstalowaniu (Pantos)

  • -

VPN- uruchamianie aplikacji po zainstalowaniu (Pantos)

Należy wejść w „Start” -> „Wszystkie programy” -> „Juniper networks” -> „Network connect” -> „Network connect”

W następnym kroku pojawi się „Alert zabezpieczeń”, w którym należy kliknąć „Tak”

 

Krokiem numer 3 będzie wpisanie loginu oraz hasła

Po zalogowaniu należy się upewnić czy połączenie zostało nawiązane.

W prawym dolnym rogu ekranu, obok kalendarza powinna być ikonka sygnalizująca status połączenia

      

Nie połączono,                                  Połączono