FAQ (general)

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele popularnych pytań.
Jeśli nie znajdziesz zadowalającej odpowiedzi po prostu napisz do nas…


Uwaga:
W przypadku laptopa należy upewnić się, że przełącznik karty sieciowej jest włączony.
W różnych modelach znajduję się on w różnych miejscach.
(na poniższym przykładzie znajduje się po lewej stronie)

 

 

Krok I – Podłączenie komputera do sieci

1. Należy kliknąć na “organki” znajdujące się w prawym dolnym rogu ekranu i z rozwiniętej listy wybrać sieć która nas interesuje

wifi1

2. Następnie , w zależności czy sieć jest zabezpieczona hasłem, zostaniemy poproszeni o podanie hasła.

3. Gdy pojawi się ikonka:

wifi2

… jesteś połączeny/a.

Category: General issues
Aby zmapować dysk sieciowy należy:
1. wcisnąć przycisk [windows]+r, co spowoduje pojawienie się okna:

należy tam wpisać adres serwera według wzoru “\\xxx.xxx.xxx.xxx”
np. \\192.168.1.3 oraz wcisnąć enter.
2. Po wyświetleniu zawartości serwera kliknij prawym przyciskiem myszy na interesujący folder i wybierz “Mapuj dysk sieciowy”.

Wyświetli się komunikat dotyczący przypisania litery do dysku, pod jaką ma być wyświelany w folderze “Mój Komputer”.

3. Zmapowany dysk/folder będzie wyświetlany w oknie “Mój komputer”, o ile komputer będzie podłączony do danej sieci.

Teraz masz już dostęp do zasobów sieciowych zlokalizowanych na innym nośniku podpiętym do Twojej sieci. 🙂

 

Category: General issues
1. Uruchom program Microsoft Outlook 2007.2. W zakładce “narzędzia” kliknij “ustawienia kont”

3. W zakładce “poczta email” zaznacz swoje konto oraz kliknij “zmień”

4. Następnie na dole wyświetlonego okna w sekcji “Informacje o logowaniu” zmień hasło i wciśnij “dalej”

Category: General issues

 

Sp. z o.o.

INFO: Wsparcia technicznego w tym zakresie udziela IT4us.pl

 

INSTRUKCJA ODTWARZANIA BAZY DANYCH

Niniejsza instrukcja opisuje sposób odtwarzania bazy danych aplikacji PasCom z kopii zapasowej. Wszystkie poniższe operacje dotyczą motoru MS SQL.

 

 1. ŚRODOWISKO

Przed rozpoczęciem pracy należy pobrać aplikację zarządzającą motorem baz danych MS SQL.
Jest ona dostępna na poniższej stronie WWW:

*https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=42299

Proszę zainstalować „Microsoft® SQL Server® 2014 Express” lub nowszy.
Powyższy link odnosi do wersji 2014.
Niniejszy dokument przedstawia procedurę w środowisku „Microsoft® SQL Server® 2005 Express”
jednak procedura w nowszych wersjach jest bardzo podobna.

Rysunek 1. Aplikacja do zarządzania motorem baz danych.

Po pobraniu i udanej instalacji można przejść do następnych punktów instrukcji.

 

 1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Przed rozpoczęciem odtwarzania bazy danych nalży wykonać poniższe czynności:

 • Uruchomić aplikację „Management Studio Express”:

Rysunek 2. Uruchomienie aplikacji Management Studio Express.

 • Zalogować się.

Rysunek 3. Logowanie się do aplikacji Management Studio Express.

UWAGA! W przypadku logowania się przez autoryzację Windows – użytkownik systemowy musi mieć uprawnienia administratora.

*Bez względu na typ logowania użytkownik musi mieć uprawnienia administratora!

 • Wgrać plik kopii zapasowej o rozszerzeniu „.bak” do katalogu używanego przez motor baz danych. W przypadku instancji „PASCOM” folder ten znajduję się w:

„C:\Program Files\Microsoft SQL Server\PASCOM\MSSQL.1\MSSQL\Backup”

 

 1. ODTWORZENIE BAZY DANYCH

W celu odtworzenia bazy danych „pascom” z kopii zapasowej nalży:

 • Wybrać opcję „Restore database…”

Rysunek 4. Wybór opcji „Restore Database…”.

 • Wskazać plik kopii zapasowej o rozszerzeniu „.bak”.

Rysunek 5. Wskazanie kopii zapasowej bazy danych „pascom”.

 • Zaznaczyć opcję „Restore”.


Rysunek 6. Opcja „Restore”.

 • Wpisać ścieżkę plików bazy danych do folderów wykorzystywanych przez motor bazy danych.


Rysunek 7. Wskazanie ścieżki do plików bazy danych.
UWAGA. W przypadku instancji „PASCOM” folder ten znajduję się w:

„C:\Program Files\Microsoft SQL Server\PASCOM\MSSQL.1\MSSQL\Data”

 • Po wciśnięciu przycisku „OK” baza danych „pascom” zostanie odtworzona z kopii zapasowej.

 

 1. KONFIGURACJA

W przypadku gdy kopia zapasowa bazy danych jest stworzona na jednej instancji a odtwarzana  na drugiej, niezbędne jest wykonanie poniższych czynności:

 • Stworzenie „login name” pascom.

Rysunek 8. Stworzenie „login name”.

 


Rysunek 9. Stworzenie „login name” c.d.

UWAGA. Domyślne parametry nowego „login name” są następujące:

Login name: pascom
Password: S3l3cti0n@

 • Przydzielenie użytkownikowi pascom uprawnienia „DB_OWNER” do bazy pascom.


Rysunek 10. Uprawnienie „DB_OWNER”.

 

Rysunek 11. Uprawnienie „DB_OWNER” c.d.

UWAGA. W polu „Owner” należy wpisać nazwę użytkownika pascom i zaakceptować zmiany.

 

 1. POMOC

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z naszymi oddziałami.

Oddział Gdynia                                                  Oddział Poznań

058 622 69 39                                                    061 899 40 24

058 622 14 76                                                     061 899 49 25

Fax: 058 662 04 66                                           Fax: 061 899 49 26

Email: office@pascom.pl                                   Email: poznan@pascom.pl

 

INFO: Wsparcia technicznego w tym zakresie udziela IT4us.pl

 

*modyfikacje przez IT4us.pl

Category: General issues
Aby zmienić skaner sieciowy należy kliknąć start -> network ScanGear -> network ScanGear

Po uruchomieniu programu wciśnij “Discover” i odczekaj chwilę aż aplikacja wyszuka dostępne skanery sieciowe.

Z listy wybierz interesujące Cię urządzenie, a następnie kliknij “Test Connection”.

Kliknij “Exit” i gotowe 🙂

Category: General issues

Aby połączyć się z siecią Pantos z poza biura należy zainstalować Juniper Networks.

1. Po kliknięciu w link zostaniesz przeniosiony na strone vpn.pantoseu.com.

Zostanie wyświetlona informacja o zagrożeniu, należy kliknąć jak na screenie poniżej

Następnie zostaniesz poproszony/a o login oraz hasło do witryny.

2. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone 3 kominukaty w których należy kliknąć “run”, “yes” oraz “always”

3. Zacznie się pobierać oraz instalować aplikacja kliencka służąca do łączenia przez VPN.

4. W prawym dolnym rogu, obok kalendarza powinna pojawić się ikona aplikacji.

Po najechaniu na nią kursorem wyświetli się status połączenia :

      

Nie połączono                                 Połączono.

Category: General issues

Należy wejść w “Start” -> “Wszystkie programy” -> “Juniper networks” -> “Network connect” -> “Network connect”

W następnym kroku pojawi się “Alert zabezpieczeń”, w którym należy kliknąć “Tak”

 

Krokiem numer 3 będzie wpisanie loginu oraz hasła

Po zalogowaniu należy się upewnić czy połączenie zostało nawiązane.

W prawym dolnym rogu ekranu, obok kalendarza powinna być ikonka sygnalizująca status połączenia

      

Nie połączono,                                  Połączono

Category: General issues
Dzięki temu będziemy mogli zalogować się na Twój komputer i dokonać koniecznych zmian…