VPN- uruchamianie aplikacji po zainstalowaniu (Pantos)

  • -

VPN- uruchamianie aplikacji po zainstalowaniu (Pantos)

Należy wejść w “Start” -> “Wszystkie programy” -> “Juniper networks” -> “Network connect” -> “Network connect”

W następnym kroku pojawi się “Alert zabezpieczeń”, w którym należy kliknąć “Tak”

 

Krokiem numer 3 będzie wpisanie loginu oraz hasła

Po zalogowaniu należy się upewnić czy połączenie zostało nawiązane.

W prawym dolnym rogu ekranu, obok kalendarza powinna być ikonka sygnalizująca status połączenia

      

Nie połączono,                                  Połączono