Mapowanie dysku / folderu sieciowego

  • -

Mapowanie dysku / folderu sieciowego

Aby zmapować dysk sieciowy należy:
1. wcisnąć przycisk [windows]+r, co spowoduje pojawienie się okna:

należy tam wpisać adres serwera według wzoru “\\xxx.xxx.xxx.xxx”
np. \\192.168.1.3 oraz wcisnąć enter.
2. Po wyświetleniu zawartości serwera kliknij prawym przyciskiem myszy na interesujący folder i wybierz “Mapuj dysk sieciowy”.

Wyświetli się komunikat dotyczący przypisania litery do dysku, pod jaką ma być wyświelany w folderze “Mój Komputer”.

3. Zmapowany dysk/folder będzie wyświetlany w oknie “Mój komputer”, o ile komputer będzie podłączony do danej sieci.

Teraz masz już dostęp do zasobów sieciowych zlokalizowanych na innym nośniku podpiętym do Twojej sieci. 🙂